Lalaban Ako Para sa Filipino Pacquiao’s Official Music Video


Manny  Pacquiao’s Official Music Video “LALABAN AKO PARA SA FILIPINO ” For Floyd Mayweather Fight

 

I Will Fight for Filipino Lyrics Google Translate to English

Laging tinatanong sa aking isipan

Bakit kailangan husgahan ang iyong nararamdaman

Ano bang tamang batayan upang tayo ay pakinggan

Dapat mataas ba ang iyong pinagmulan

Kahit nasasaktan ang aking sarili

Pilit na itinatago at walang sinasabi

Puso ko may nagdurugo iya’y di kita ng iba

Bastat ang mahalaga bayan ko’y masaya

Lalaban ako sa mundo dala ang pangalan mo

Pinoy ako Pinoy tayo

Lalaban ako sa mundo kapalit may buhay ko

Lalaban ako para sa Filipino

Maging kayo ay may pangarap sa bayan

Ang makatulong sa kapwa o magbigay karangalan

Kahit maging sino ka man dukha o mayaman

Kung para sa bayan sabay tayong lalaban

Lalaban ako sa mundo dala ang pangalan mo

Pinoy ako Pinoy tayo

Lalaban ako sa mundo kapalit may buhay ko

Lalaban ako para sa Filipino

Lalaban ako , Lalaban ako

Lalaban ako sa mundo dala ang pangalan mo

Pinoy ako Pinoy tayo

Lalaban ako sa mundo kapalit may buhay ko

Lalaban ako para sa Filipino

Lalaban ako para sa Filipino

Lalaban ako para sa, Bayan Ko

 

 

Manny Pacquiao Official Music Video “I Will Fight FOR FILIPINO ” For Floyd Mayweather Fight


I Will Fight FOR FILIPINO Lyrics

Always asked in my mind

Why should judge your feelings

What is a proper basis for us to hear

Should Does Your source

Even hurting myself

Kept secret and silent

My heart lies with income that is not so

My country is important as long as the fun

I shall fight in the world with the name

Pinoy ako Pinoy us

I fight with my life substitute world

I will fight for Filipino

Whether you have a dream in the city

The help others or give honor

Even become whoever you are poor or rich

If for once the people we fight

I shall fight in the world with the name

Pinoy ako Pinoy us

I fight with my life substitute world

I will fight for Filipino

I will fight, I will fight

I shall fight in the world with the name

Pinoy ako Pinoy us

I fight with my life substitute world

I will fight for Filipino

I will fight for Filipino

I will fight for, My People

Comments are closed.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

error: Content is protected !!